×

Comisii de Specialitate

COMISIA AGRICULTURĂ, INDUSTRIE, PROTECŢIA MEDIULUI
Şl AMENAJAREA TERITORIULUI
este co n stitu ită din urmă toa rea com p o n en ţă:
1. Ursachi Maria
2. Buga Mihail
3. Gore Constantin
4. Pletniov Vitalie
5. Nicolaescu Veaceslav

 

COMISIA ECONOMICO-FINANCIARĂ, DREPT Şl DISCIPLINĂ
este co n stitu ită din următoarea com p o n en ţă:
1. Jardan Viorel
2. Dosca Liubov
3. Diacenco Viorica
4. Nicolaescu Sergiu
5. Lozovanu Nicolae

 

COMISIA ÎNVĂŢĂMÂNT, PROTECŢIE SOCIALĂ, SĂNĂTATE PUBLICĂ Şl MUNCĂ
SOCIAL CULTURALĂ, TURISM Şl CULTE
este constituită din următoarea componenţă:
1. Sturza Ion
2. Miron Veronica
3. Chircu Elena
4. Jucov Vasile
5. Mamulat Victor