×

Străzile

DECIZIE Nr. 4/24

din 26.08.2020

 

1.Cu privire la actualizările străzilor din satul Lozova

În temeiul art.14 alin.(2) lit.s) a Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, avînd în vedere necesitatea actualizării străzilor din satul Lozova, avînd avizul pozitiv al Comisiei Consultative de Specialitate, Consiliul comunal Lozova DECIDE:

Se actualizează străzile din satul Lozova:

 1. strada ”Oanța”                                                 – stradela ”Oanța”
 2. strada ”Huțuleanca”                                       – stradela ”Huțuleanca”
 3. strada ” Ștefan Grosu”
 4. strada ”Gheorghe Botnaru”
 5. strada  ”Vasile Botnaru”
 6. strada  ”Satul Vechi”
 7. strada  ”Ștefan cel Mare”                                – stradela ”Ștefan cel Mare”
 8. strada  ”Mitropolit Nestor Vornicescu”       – stradela ” Mihail Sturza”
 9. strada  ”31 August”                                           – stadela ” 31 August”
 10. strada  ” Ion Creangă”
 11. strada  ” Ion Grosu”
 12. strada  ” Dimitrie Cantemir”
 13. strada  ”Biruința”                                              – stradela ” Biruința”
 14. strada  ”Dealul Morilor”                                  – stradela ” Dealul Morilor”
 15. strada  ” Mihai Eminescu”                              – stradela ”Mihai Eminescu”
 16. strada  ”Tineretului”
 17. strada  ”Vasile Alexandri”
 18. strada  ”Prieteniei”
 19. strada  ”Dumbrăvița”
 20. strada  ”Grigore Vieru”
 21. strada  ”Mănăstirea Hîncu”
 22. strada  ”Alexandru cel Bun”
 23. strada  ”Petru Rareș”
 24. strada  ”Andrei Lupan”
 25. strada  ”Dealul Ursului”
 26. strada  ”Victor Spinei”
 27. strada  ”Constantin Gore”
 28. strada  ”Eugen Lozovan”
 29. strada  ”Posadov”                                               – stradela ”Posadov”
 30. strada  ”Constantin Pahomi

2. Se pune în sarcina secretarului adecerea la cunoțtință prezența Decizie tuturor locuitorilor satului Lozova, ASP – documentarea populației și tuturor persoanelor cointeresate;

3.  Controlul executării prezenței Decizii se pune în seama primarului Botnaru Lilian;

4. Prezenta Decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Au votat : PENTRU – 11;  CONTRA – 0; ABȚINERI – 0.

Președintele Ședinței                         Lozovanu Valentina

Secretar al Consiliului                        Batereanu Elena

 

DECIZIE Nr. 4/23

din 26.08.2020

 

”Cu privire la denumirile străzilor din satul Stejăreni”

În temeiul art.14 alin.(2) lit.s) a Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, avînd în vedere că în satul Stejăreni,  comuna Lova, străzile nu au denumire, la cererea locuitorilor din satul Stejăreni, avînd avizul pozitiv al Comisiei Consultative de Specialitate, Consiliul comunal Lozova DECIDE:

1.Se denumesc străzile satului Stejăreni după cum urmează:

 1. strada ”Chișinăului”
 2. strada ”Iașului”
 3. strada ”Mihai Viteazul”
 4. strada  ”Alexandru Ioan Cuza”
 5. stradela  ”Mihai Viteazul”
 6. strada  ”Regina Maria”
 7. strada  ”Alexandru Baltaga”
 8. strada  ”Veronica Micle”
 9. strada  ” Ion Creangă”
 10. strada  ” Mihai Eminescu”
 11. strada  ”Alexandru cel Bun”
 12. stradela  ”Alexandru cel Bun”
 13. stradela ”Salcâmilor”
 14. strada ”Salcâmilor” conform anexei – hartă

2. Se pune în sarcina secretarului adecerea la cunoștință prezenta Decizie tuturor locuitorilor satului Stejăreni, ASP – documentarea populației și tuturor persoanelor cointeresate;

3.  Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama primarului Botnaru Lilian;

4. Prezenta Decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Au votat : PENTRU – 11;  CONTRA – 0; ABȚINERI – 0.

Președintele Ședinței                         Lozovanu Valentina

Secretar al Consiliului                        Batereanu Elena

Deposits are processed promptly, ensuring players can swiftly build relationships Mostbet’s diverse gaming offerings. mostbet Familiarize yourself with the platform to make the the majority of your betting experience. hatto This betting option is only going to be successful if all the players’ predictions are correct. play Make sure your credentials are correct before hitting “Login” to proceed. tarzda