×

Angajații Primăriei

Nr.

d/o

Nume, prenume Funcţia Nr. de telefon
1. Botnaru Lilian Primar 076076010 47236
2. Lozovanu Valentina Viceprimar 076076020 47027
3. Batereanu Elena Secretar al Consiliului 076076012 47238
4. Perju Ștefana Specialist în Planificare 076076023 48813
5. Botnaru Viorica Contabil 076076011 47500
7. Grosu Elena Specialist în RRF 076076014 47047
7. Vornicescu Veronica Specialist Percepere Fiscală 076076017 47047
8. Ciocan Victor Specialist Percepere Fscală 076076016 47047
9. Luchian Valentina Dactilograf 076076019 47238
10. Nicolaescu Tatiana Şef secţia cultură,tineret şi  sport 076076021 47026