×

Angajații Primăriei

Nr.

d/o

Nume, prenume Funcţia Nr. de telefon
1. Primar 47236
2. Lozovanu Valentina Viceprimar 076076020 47027
3. Liubov Ambroci Secretar Interimar al Consiliului 076076012 47238
4 Nicolăescu Angela Contabil
5. Botnaru Viorica Contabil, CUPS 076076011 47500
6. Grosu Elena Specialist în RRF 076076014 47047
7. Vornicescu Veronica Specialist Percepere Fiscală 076076017 47047
8. Ciocan Victor Specialist Percepere Fscală 076076016 47047
9. Nicolăescu Tatiana Şef secţia cultură,tineret şi  sport 076076021