×

Primăria comunei Lozova ANUNȚĂ REPETAT Concurs pentru ocuparea postului vacant de Director al IET „Speranţa” din comuna Lozova

A – specialist – 1 unitate

A.1. Funcţia – Director al IET „Speranţa” din comuna Lozova

Concursul se va desfășura în conformitate cu Regulamentul „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de Şef IET „ Speranţa” din Lozova ” aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23.03.2015, (publicat în Monitorul Oficial nr.124-130 din 22 mai 2015), cu modificările ulterioare. Informaţii despre instituţiile de învăţământ în concurs pot fi identificate în baza de date – SIME .

La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiții (p.14):

•          Deţin cetăţenia Republicii Moldova;

•          Au studii superioare universitare;

•          Au o vechime în activitatea didactică de cel puţin 3 ani;

•          La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vârsta de 65 ani;

•          Cunosc limba română;

•          Sunt apţi din punct de vedere medical(fizic şi neuropatic)pentru exercitarea funcţiei;

•          Nu au antecedente penale;

•          Nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin(l) lit.l),m), şi n) din Codul Muncii.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii (p.16):

•          Cererea de participare la concurs(conform modelului din anexa 1 a Regulamentului);

•          Copia actului de identitate;

•          Copia/copiile /actului/actelor de studii;

•          Copiile actelor ce atestă vechimea în activitatea didactică;

•          Curriculum vitae (conform anexei 2);

•          Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic(eliberat de medicul de familie)şi neuropsihic(eliberat de medicul psihiatru şi medicul narcolog),pentru exercitarea funcţiei;

•          Cazierul judiciar s-au declaraţia pe propria răspundere;

•          Angajamentul de prezentare a planului de dezvoltare a instituţiei în viitoarea funcţie, pentru 5 ani, la data desfăşurării interviului;

•          Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia actelor ce confirmă gradul didactic/manageral,titlul ştiinţific, copii ale actelor care atestă formarea continuă didactică/managerială,publicaţii, performanţe profesionale, statutul de expert/evaluator naţional etc.

Dosarele se pot depune la adresa: Primăria s. Lozova, r-nul Strășeni, str. Ştefan cel Mare, nr. 27, et.2, la secretar, sau pe adresa electronică: secretariatlozova@gmail.com, până la data de 17.08.2023, ora 10:00. Pentru mai multe informaţii puteţi contacta numărul de telefon 076 076 012.

 

Deposits are processed promptly, ensuring players can swiftly build relationships Mostbet’s diverse gaming offerings. mostbet Familiarize yourself with the platform to make the the majority of your betting experience. hatto This betting option is only going to be successful if all the players’ predictions are correct. play Make sure your credentials are correct before hitting “Login” to proceed. tarzda