×

Ordinea de zi a ședinței din 22.02.2023

Ordinea de zi a  Ședinței ordinare  din  22.02.2023

Dlui (Dnei)________________________________________________________

 

Stimate consilier/ă

În conformitate cu cu prevederile art. 16, 26 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică  locală, cu modificările şi completările ulterioare, Vă  aducem  la cunoştinţă că, prin Dispoziţia primarului comunei Lozova nr.  din  se convoacă Consiliul Comunal Lozova în şedinţă  ordinară, la data de 22.02.2023, cu începere de la 14:00 în incinta primăriei, (sala de consiliu), cu următoarea ordine de zi:

 1. ,,Cu privire la corelarea bugetului pentru anul 2023”

Raportor: A. Nicolaescu – contabil

 1. „ Cu privire la permiterea desfășurării activității”

Raportor : Ciocan Victor  – specialist   DDF;

 1. ,,Cu privire la excluderea și includerea AE la taxele locale pentru anul 2023”

Raportor : Ciocan Victor  – specialist  DDF;

 1. ,,Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică,,

             Raportor : Grosu  Elena  – specialist RRF;

5 . ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil”

Raportor:  A. Nicolaescu – contabil

 1. „Cu privire la modificarea Deciziei Nr. 7/34 din 09/12/2022”

Raportor : Grosu  Elena  – specialist RRF ;

 1. „Cu privire la modificarea Decizie 7/5 din 09/12/2022”

Raportor : Ciocan Victor  – specialist DDF;

 1. ,, Cu privire la stabilirea domeniului bunurilor imobile

 proprietate publică și înregistrarea la SCT Strășeni ,,

Raportor : Grosu  Elena  – specialist RRF ;

 1. ,,Cu privire la asumarea Angajamentului pentru realizarea Mangementului Energetic Local”

Raportor : Botnaru Lilian – primar;

 1. ,,Cu privire la aprobarea îndemnizației unice pentru veterani”

Raportor : Vornicescu Veronica – SPF cu executarea atribuțiilor de secretar al Consiliului Local;

 1. „Cu privire la acordarea mijloacelor financiare familiilor pentru fiecare copil nou-născut în comuna Lozova, în anul 2022-2023”

Raportor: Vornicescu Veronica – SPF cu executarea atribuțiilor de secretar al Consiliului Local;

 1. „Cu privire la acordarea mijloacelor financiare persoanelor și cuplurilor longevive din comuna Lozova,,

Raportor: Vornicescu Veronica – SPF cu executarea atribuțiilor de secretar al Consiliului Local;

 1. ,, Cu privire la inițierea corectării erorilor”

Raportor: Lilian Botnaru – primar

 1. „Cu privire la permiterea și aprobarea planului geometric cu modificarea hotarelor terenului 8022213052 ”

Raportor: Grosu Elena  – specialist RRF ;

 1. „Cu privire la permiterea construcției sistemelor fotovoltaice”

Raportor: Botnaru Lilian – primar

 1. „ Cu privire la aprobarea Planului de asigurare a durabilității,,

Raportor: Botnaru Lilian – primar

 1. „Cu privire la corectarea erorii,, (Oprea Valentina)

Raportor: Grosu Elena  – specialist RRF ;

 1. ,,Cu privire la permiterea și aprobarea planului geometric cu modificarea hotarelor terenului 8022204300”

Raportor: Botnaru  Lilian  – primar ;

 1. „Cu privire la aprobarea cotizației ca membru GAL,,

Raportor: Lozovanu Valentina – viceprimar ;

 1. ,,Cu privire la permiterea și aprobarea planului geometric cu modificarea hotarelor terenului 80223081253”

Grosu Elena  – specialist RRF ;

 1. ,,Cu privire la rezilierea contractelor de arendă,,

Raportor : Botnaru  Lilian  – primar ;  

 1. „Cu privire la conferire Titlului Cetățean de Onoare”

Raportor : Botnaru  Lilian  – primar ;  

 1. ,,Cu privire la conferire Titlului Cetățean de Onoare”

Raportor: Botnaru  Lilian  – primar;

 1. ,,Cu privire la conferire Titlului Cetățean de Onoare”

Raportor : Botnaru  Lilian  – primar ;  

 1. ,, Cu privire la conferire Titlului Cetățean de Onoare

Raportor: Botnaru  Lilian  – primar;

 1. ,,Cu privire la conferire Titlului Cetățean de Onoare

          Raportor: Botnaru  Lilian  – primar;

 1. „Cu privire la achitarea datoriei cu termen expirat,,

Raportor : Nicolaescu Angela – contabil;

 1. „Cu privire la scoaterea la licitație pentru arendă”

Raportor: Grosu  Elena  – specialist RRF;

 1. „Cu privire la aprobarea Cadastrului Funciar”

Raportor : Grosu  Elena  – specialist RRF;

 1. „Cu privire la permiterea instalării camerelor de supraveghere video,,

            Raportor : Botnaru  Lilian  – primar;

31 . „Cu privire la permiterea proiectării/construcției fostului atelier de la LT M Nestor Vornicescu,,

           Raportor : Botnaru  Lilian  – primar;

 1. „Cu privire la permiterea și aprobarea planului geometric cu modificarea hotarelor terenului 8022309200”

           Raportor: Grosu  Elena  – specialist RRF;

 1. „Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului destinație specială,,

           Raportor: Grosu  Elena  – specialist RRF;

 1. „Cu privire la corectarea erorii și înregistrarea”

           Raportor: Grosu  Elena  – specialist RRF;

 1. „Cu privire la modificarea înscrisului în registrul cadastral”

           Raportor: Grosu  Elena  – specialist RRF;

 1. ,,Cu privire la amenajarea parcului din satul Lozova și zona adiacentă”

            Raportor : Botnaru  Lilian  – primar;

 1. „ Cu privire la modificarea Deciziei nr.6/3 din 18.10.2022,,

            Raportor : Botnaru  Lilian  – primar;

 1. ,,Cu privire la executarea lucrărilor de

        curățare a râulețului și extragerea arborilor”

Raportor : Botnaru  Lilian  – primar;

 

 

 

Cu respect, 

Specialist în percepere fiscală

cu executarea atribuțiilor

de secretar al Consiliului Local                                                          Vornicescu    Veronica

Deposits are processed promptly, ensuring players can swiftly build relationships Mostbet’s diverse gaming offerings. mostbet Familiarize yourself with the platform to make the the majority of your betting experience. hatto This betting option is only going to be successful if all the players’ predictions are correct. play Make sure your credentials are correct before hitting “Login” to proceed. tarzda