×

Aviz

13 mai 2023

AVIZ   Prin prezenta, Primăria comunei Lozova, ca urmare a concursului desfășurat în perioada 05 mai -11 mai 2023, privind ocuparea funcției publice vacante Secretar al Consiliului Local Lozova anunță: Candidatul învingător al concursului este:   Ambroci Liubov.  

Anunț!

10 mai 2023

Comisia de concurs, pentru ocuparea funcției publice vacante, Secretar al Consiliului Local, în cadrul Primăriei comunei Lozova,  Vă comunică următoarele: Conform rezultatelor probei scrise la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante, Secretar al Consiliului Local, în cadrul Primăriei comunei Lozova, a fost aprobat dosarul următorului […]

Anunț!

6 mai 2023

Comisia de concurs, prin prezenta, Vă comunicăm, că în urma examinării dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante, Secretar al Consiliului Local, termen nedeterminat, în cadrul Primăriei comunei Lozova, au fost aprobate dosarele următorilor candidați la proba scrisă: Ambroci Liubov; Nicolaescu Tatiana […]

Concurs repetat pentru ocuparea funcției publice vacante de secretar al Consiliului Comunal Lozova

6 aprilie 2023

Primăria comunei Lozova, raionul Străşeni anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante A – specialist – 1 unitate A.1. Funcţia – Secretar al Consiliului Local A.2. Sarcinile de bază: Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat; Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local; Executarea deciziilor consiliului şi […]

Ordinea de zi a Consiliului din 22.02.2023

21 februarie 2023

În conformitate cu cu prevederile art. 16, 26 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică  locală, cu modificările şi completările ulterioare, Vă  aducem  la cunoştinţă că, prin Dispoziţia primarului comunei Lozova nr.  din  se convoacă Consiliul Comunal Lozova în şedinţă  ordinară, […]

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Contabil-șef al Primăriei Lozova

22 septembrie 2022

Primăria comunei Lozova, raionul Străşeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante A – specialist – 1 unitate A.1. Funcţia – Contabil- șef A.2. Sarcinile de bază: elaborarea bugetului primăriei; asigurarea estimărilor veridice si economice argumentate ale veniturilor și cheltuielilor Bugetare; perfectarea și întocmirea documentelor […]