×

Anunț!

Comisia de concurs, pentru ocuparea funcției publice vacante, Secretar al Consiliului Local, în cadrul Primăriei comunei Lozova,  Vă comunică următoarele:

Conform rezultatelor probei scrise la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante, Secretar al Consiliului Local, în cadrul Primăriei comunei Lozova, a fost aprobat dosarul următorului candidat la proba interviului:

  1. Ambroci Liubov;

Desfășurarea concursului pentru proba interviului va avea loc la data de 11.05.2023, ora 08:00, în incinta Primăriei comunei Lozova, sala de ședințe a Consiliului Local, etaj.II.