×

Anunț!

Comisia de concurs, prin prezenta, Vă comunicăm, că în urma examinării dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante, Secretar al Consiliului Local, termen nedeterminat, în cadrul Primăriei comunei Lozova, au fost aprobate dosarele următorilor candidați la proba scrisă:

  1. Ambroci Liubov;
  2. Nicolaescu Tatiana

 

 Desfășurarea concursului pentru proba scrisă va avea loc la data de 10.05.2023, ora 10:00, în incinta Primăriei comunei Lozova, sala de ședințe a Consiliului Local.