×

Comisii de specialitate

COMISIA AGRICULTURĂ, INDUSTRIE, PROTECŢIA MEDIULUI
Şl AMENAJAREA TERITORIULUI
este co n stitu ită din urmă toa rea com p o n en ţă:
1. Agachi Ion
2. Constantinov Gheorghe
3. Chircu Alexei
4. Pletniov Vitalie
5. Dosea Ion

 

COMISIA ECONOMICO-FINANCIARĂ, DREPT Şl DISCIPLINĂ
este co n stitu ită din următoarea com p o n en ţă:
1. Grosu Vasile
2. Nicolaescu Sergiu
3. Diacenco Viorica
4. Jucov Vasile
5. Gore Constantin

 

COMISIA ÎNVĂŢĂMÂNT, PROTECŢIE SOCIALĂ, SĂNĂTATE PUBLICĂ Şl MUNCĂ
SOCIAL CULTURALĂ, TURISM Şl CULTE
este constituită din următoarea componenţă:
1. Avram Elena
2. Lozovanu Valentina
3. Chircu Elena
4. Jardan Natalia
5. Jardan Viorel