×

Angajații Primăriei

Nr.

d/o

Nume, prenume Funcţia Nr. de telefon
1. Botnaru Lilian Primar 076076010 47236
2.. Sturza Ion Viceprimar 076076020 47027
3. Batereanu Elena Secretar al Consiliului 076076012 47238
4. Moroşanu Mariana Contabil-şef 076076011 47500
5. Croitoru Zinovia Contabil   47500
6. Grosu Elena Specialist în RRF 076076014 47047
7. Pahomii Liuba Specialist percepere fiscală   47047
8. Ciocan Victor Specialist percepere fiscală 076076016 47047
9. Luchian Valentina Dactilograf   47238
10. Nicolaescu Tatiana Şef secţia cultură,tineret şi  sport 076076021 47500